Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

PENYATA RASMI DEWAN UNDANGAN NEGERI PAHANG

NO
SUBJEK
 
MUAT TURUN
1.   Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Dewan Undangan Negeri Pahang              Yang Ke-13 Pada 14 Ogos 2017

 

2.

 

Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Undangan Negeri Pahang Yang Ke-13 Pada 12, 13, 17, 18, 19 & 21 April 2017

3.


Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Dewan Undangan Negeri Pahang Yang Ke-13 Pada 8 September 2016

 

Penyata Rasmi Dewan Negeri