Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

PEKELILING / SURAT PEKELILING SUK PAHANG / WARTA KERAJAAN

TAHUN


DOKUMEN SPSUK

MUAT TURUN
2016  Bil 01 Perlaksanaan Kadar Baharu Sewa Rumah Kerajaan Negeri Pahang
 Bil 02 Tambahan Waktu Peringkat (WP) Dalam Jadual Waktu Bekerja  Berperingkat (WBB) Dilaksanakan Khas Pada Bulan Ramadan
 Phg. P.U.22 : Peraturan-peraturan Pegawai Awam Negeri ( Pelantikan,      Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) (Pahang) 2016  

 Phg. P.U.14 : Peraturan-peraturan Lembaga Kanaikan Pangkat        Perkhidmatan Awam Negeri Pahang 2016 

 
2015

 Bil 03 Penetapan Nama Taman dan Nama Jalan Bagi Projek Perumahan      Rakyat 1Malaysia (PR1MA) Pahang

 Phg. P.U. 30 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)  (Pahang) 2015
2014

 Bil 03 Tahun 2014 Garis Panduan Pembangunan Industri Burung Walit    Negeri Pahang

2013

 Bil 01 Perlaksanaan Program Pembudayaan Ilmu di Setiap Bahagian   Unit  Di Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang

 Bil 02 Penyertaan Pegawai/Kakitangan Ke Kursus / Latihan / Seminar /    Bengkel / Konvensyen Yang Dianjurkan Oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan  Pahang
 Bil 07 Tahun 2013 Garis Panduan Sumbangan Pembinaan AC DC Lane di  Negeri Pahang Darul Makmur
 Bil 08 Tahun 2013 Penambahbaikan Urusan Pengeluaran Permit Pembinaan  Melalui Model Baru OSC
 Bil 09 Tahun 2013 Paparan Notis Pemakluman Mesyuarat, Pengumuman,  dan Aktiviti Jabatan secara Elektronik di Lobi Blok B Wisma Sri Pahang
2012  Bil 01 Prosedur Permohonan Kebenaran Ke Luar Negara
 Bil 05 Langkah-langkah Kawalan Tuntutan Kerja Lebih Masa
 Bil 07 Langkah-langkah Pemantauan Pengemaskinian Laman Web Rasmi  Agensi
 Bil 08 Dasar dan Prosedur Pengambilan Pekerja Sambilan Harian
2011  Bil 08 Pelaksanaan Sistem Pegawai Bertugas Harian di JabatanAgensi  Negeri Pahang
2010  Bil 11 Penjelasan Mengenai Keperluan Bekerja Lebih Masa
 Bil 12 Pindaan Peraturan Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan  di Institut Jantung Negara
 Bil 13 Penambahbaikan Kemudahan Tambang Percuma kepada  Perkhidmatan Awam  
2009  Bil 07 Perwakilan Kuasa daripada SUK Pahang kepada Ketua-ketua Jabatan  Negeri dan Pegawai Daerah Dalam Urusan Perkhidmatan
 Bil 08 Dasar Keselamatan ICT Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang 
2008  Bil 01 Perlaksanaan Pengunaan Perisian OpenOffice.org di Semua Agensi  dan Pentadbiran Negeri
 Bil 02 Perlaksanaan Pengunaan Perisian Cadian
 Bil 03 Aduan Terhadap Perkhidmatan Awam  Melalui Web Warkah Untuk PM  (Warkah)  
 Bil 05 Arahan  Keselamatan  Pengunaan Komputer Riba di Jabatan-Jabatan  Kerajaan Negeri Pahang