Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

PEGAWAI KANAN


YB.SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG
DATO' SRI MUHAMMAD SAFIAN BIN ISMAIL, SSAP., SIMP. , DSAP., DIMP., PJN., AAP., AMP.
     
BAHAGIAN PEMBANGUNAN   BAHAGIAN PENGURUSAN
     
 
DATO' SUHAIMI BIN MOHD YUNUS, DSAP., DIMP., SMP., AAP., AMP.
TIMBALAN SETIAUSAHA KERAJAAN
(PEMBANGUNAN) 
 
  DATO' TOANTOWEE BIN HAJI MOHD LOTFIE, DSAP., DIMP.
TIMBALAN SETIAUSAHA KERAJAAN
(PENGURUSAN)
 
     
 
DATO' CHUA BON LING, DIMP., AAP., AMP
SETIAUSAHA BAHAGIAN 
BAHAGIAN PERANCANG EKONOMI NEGERI
  DATO' MOHD ZAKARIA BIN IBRAHIM, DIMP.
SETIAUSAHA BAHAGIAN
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
     
 
SHARUDDIN BIN JALI
SETIAUSAHA BAHAGIAN
BAHAGIAN PERUMAHAN
  SHUHAIRI BIN ABD GHANI, AMN.
SETIAUSAHA BAHAGIAN
BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
 
 
MOHD FAIZAL BIN JAAFAR, SMP., AAP.
SETIAUSAHA BAHAGIAN
BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN
 

KAMARUL ISKANDAR BIN NORDIN, AAP.
SETIAUSAHA SULIT KANAN KEPADA 
YAB MENTERI BESAR
PEJABAT MENTERI BESAR

     
 

RIZAL BIN MUSTAFA, AMP.
KETUA PENOLONG SETIAUSAHA
BADAN KAWAL SELIA AIR 

  AHMAD RIZAL BIN ALI @ JAAFAR, AAP.
SETIAUSAHA BAHAGIAN
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
     
   
    SYED AHMAD KHIRULANWAR ALYAHYA BIN
SYED ABDUL RAHMAN, AAP.
SETIAUSAHA BAHAGIAN
BAHAGIAN MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN DAN DEWAN UNDANGAN NEGERI 
     
   
   
MOHAMED RASHDAN BIN MOHAMED RAZALI, AAP
PENGARAH MAJLIS SUKAN PAHANG
MAJLIS SUKAN PAHANG
     
   
    ZAIN MOKHSAR BIN AHMAD, AAP.
KETUA PENOLONG SETIAUSAHA 
BAHAGIAN ISTIADAT DAN PENGURUSAN MAJLIS RASMI
     
UNIT-UNIT TERUS DI BAWAH YB.SUK
     
 

MUHAMAD ANUARUDIN BIN MOHD YUSOFF @ AHMAT, AMP.
KETUA PENOLONG SETIAUSAHA
UNIT KORPORAT

 

KHAIRIL ANUAR BIN IDRIS
TIMBALAN KETUA JURUAUDIT
UNIT AUDIT DALAM

     
   

ROSLINDA BINTI AB RAZAK, AAP.
KETUA PENOLONG SETIAUSAHA
UNIT INTEGRITI