Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

INFORMASI CIO

BIL


SUBJEK

MUAT TURUN
1.

Buku Panduan Ketua Pegawai Maklumat(Cio) Sektor Awam 

2.

Manual Pengguna Sistem MYCIO 

3.

Penamaan Ketua Pegawai Maklumat Sektor Awam