Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

FUNGSI

  • Merancang, menyelaras dan melaksana dasar serta strategi perumahan dan mengesan serta menilai kemajuan dan pencapaian matlamat perumahan negeri meliputi projek PAKR, PPRM dan PR1MA Pahang
  • Menguruskan pendaftaran terbuka bakal-bakal pembeli rumah dan pengagihan perumahan kos rendah, sederhana rendah dan PR1MA Pahang
  • Menguatkuasa perjanjian sewa dan pemilihan PAKR dan PPRM
  • Mengurus permohonan tanah dan pindah hak milik