Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

FUNGSI

  • Menyelaras, mengesan dan mengawal perjalanan dan aktiviti-aktiviti Pihak Berkuasa Tempatan supaya menepati dasar-dasar kerajaan (Negeri dan Persekutuan)
  • Menyelaras permohonan PBT yang memerlukan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri iaitu pelantikan Yang DiPertua, Setiausaha dan Ahli Majlis, Belanjawan Tahunan, Pemakaian Undang-Undang Kecil, Penetapan Kadar dan Senarai Nilaian dan Penyata Tahunan