Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

FUNGSI

  • Menyelaras perancangan makro, fizikal dan spatial negeri Pahang
  • Merancang dan menyelaras pengagihan peruntukan projek-projek pembangunan negeri
  • Memproses dan menyelaras permohonan pelaburan dan penswastaan di atas tanah kerajaan negeri
  • Merancang dan menyelaras pembangunan wilayah serta pembangunan sektor-sektor pertanian dan luar bandar, infrastruktur, perlombongan, pembangunan masyarakat, alam sekitar, perindustrian dan pelancongan