Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

FUNGSI

  • Merancang, mengurus dan mentadbir semua kepentingan berkaitan sukan berprestasi tinggi
  • Menyedia kemudahan sukan bagi tujuan pembangunan sukan negeri