Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

FUNGSI

  • Mengurus dan menyelenggara hal ehwal pentadbiran am jabatan
  • Mengurus dan mengawal peruntukan tahunan Pejabat SUK Pahang
  • Mengurus Perolehan Sebutharga, Pembelian terus dan Tender
  • Mengurus, menyelenggara dan menyelaras stor
  • Mengurus permohonan, penyelenggara dan surat menyurat kenderaan
  • Menguruskan penyelenggaraan bangunan dan ruang pejabat
  • Mengurus permohonan dan pelupusan aset alih
  • Mengurus kawalan keselamatan Pejabat SUK Pahang
  • Memberi khidmat persembahan kesenian dan kebudayaan