Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

FUNGSI

  • Mengurus penempatan anggota perkhidmatan dan semua urusan berkaitan sepanjang dan selepas perkhidmatan
  • Mengurus urusan prestasi, pergerakan gaji, kenaikan pangkat dan kaunseling
  • Mengurus maklumat penjawat awam di negeri Pahang
  • Merancang keperluan sumber manusia dan melaksanakan kajian struktur perjawatan
  • Merancang, menyelaras dan melaksanakan latihan dan kompetensi penjawat awam di negeri Pahang