Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

FUNGSI

  • Mengesan dan mengesahkan aduan serta menerima, membuat siasatan dan laporan ke atas aduan / maklumat mengenai salah laku jenayah dan pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi
     
  • Melaksanakan program pengukuhan dan peningkatan integriti serta akauntabiliti dikalangan penjawat awam negeri Pahang
     
  • Mengurus tindakan tatatertib dan pengisytiharan harta bagi pegawai perkhidmatan awam / anggota Pejabat SUKN Pahang.