Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

FUNGSI

 

  • Menyelaras pelbagai program/ aktiviti/ urusan yang melibatkan YB SUK
  • Menyelaras dan memantau pelaksanaan program kualiti di pentadbiran SUK dan lain-lain jabatan dan agensi di negeri Pahang.
  • Menyelaras pelaksanaan sistem pengurusan aduan di pentadbiran SUK Pahang dan pelbagai jabatan dan agensi negeri Pahang