Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

FUNGSI

  • Memberi khidmat perunding pembangunan, pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem aplikasi dan perolehan peralatan serta perisian di jabatan-jabatan dan agensi kerajaan negeri
  • Merancang dan mengurus rangkaian komunikasi antara jabatan-jabatan dan agensi kerajaan negeri
  • Memberi khidmat sokongan, bantuan teknikal dan mengurus latihan-latihan ICT kepada penjawat awam di negeri Pahang
  • Menetapkan tatacara dan piawaian keselamatan, pengumpulan data dan pembangunan sistem aplikasi