Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

DOKUMEN RUJUKAN

BIL


DOKUMEN

MUAT TURUN
1.


Surat Pengesahan Penubuhan CERT Pahang oleh MAMPU  

2.

Borang Perakuan Pematuhan Akta Rahsia Rasmi 1972 dan  Dasar Keselamatan ICT Pejabat SUK Pahang 
BIL


PEKELILING GCERT MAMPU

MUAT TURUN
1.


Keperluan Melaporkan Insiden Keselamatan ICT  

 

a.  PEKELILING AM BIL 3 TAHUN 2000 : Rangka Dasar KeselamatanTeknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan

b.  PEKELILING AM BIL 1 TAHUN 2001 : Mekanisme Pelaporan  Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi  (ICT)

2.

SURAT PEKELILING AM BIL 4 TAHUN 2006 : Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Sektor Awam

3.

Borang Pelantikan CERT Agensi

4.

Borang Kemaskini Maklumat Ahli CERT Agensi

 
5.

Panduan dan Manual GCERT MAMPU

 

a.  Enkripsi MS. Word 2003

 

b.  Enkripsi MS.Word 2007  

c.  Enkripsi OPEN OFFICE    

d.  Enkripsi ACROBAT

 

e.  Mengaktifkan Fail log Menggunakan CPANEL

 

f.  Konfigurasi Directory Listing Pada CPANEL

 

g.  Konfigurasi Directory Listing Pada APACHE

 

h.  Memecahkan saiz fail log

  

i.  Disabling WebDAV untuk IIS 5

 

j.  Disabling WebDAV untuk IIS 6

 

k.  Disabling WebDAV untuk XAMPP dan WAMPP

  

l.  Disabling Trace and Track dalam Apache Server

 
6.

Nota Makluman GCert 2011 

 

a.  MS Internet Explorer CSS Import Rule Processing Use-After- Free Vulnerability

b.  Kelemahan WebDAV pada Server Web XAMPP & WAMPP

c.  Kelemahan pada Joomla! CMS versi 1.6.3

7.

Nota Makluman GCert 2012

 

a.  Kelemahan Password Reset pada Joomla

b.  XMLRPC Vulnerability

8.

Nota Makluman GCert 2013

 

Vulnerability in Internet Explorer Could Allow Remote Code Execution

8.

Nota Makluman GCert 2014

 

Joomla JDownload XSS


BIL


PEKELILING CERT PAHANG

MUAT TURUN
1.

Surat Makluman Proses Kerja Pelaporan Insiden Keselamatan ICT CERT Pahang dan Proses Kerja Pelaporan Insiden Keselamatan ICT CERT Pahang

2.

Surat Arahan Pelaksanaan Penilaian Tahap Keselamatan ICT Sistem Aplikasi